מערכת שעות לשנת הלימודים 2016 - 2017

ראשון

9:00-10:30
המסלול המלא - ריליס

10:40-12:10
המסלול המלא – מחול עכשווי

12:50-14:20
המסלול המלא- בלט

14:30-16:00
המסלול המלא-קונטקט

18:30-21:30
מסלול שנתי- מעבדת קונטקט

18:30-21:30
סמסטר ב' - רק קונטקט

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי