מערכת שעות לשנת הלימודים 2017-18

מערכת השעות לשנת 2017-18 הכוללת מסלולים שנתיים וחצי שנתיים. 
מקרא:
כתום = המסלול המלא שנה א' | סגול =  קורסים שנתיים |  ירוק =  קורסים סמסטרייאלים | כחול = פעיליות נוספות 

ראשון

9:00-10:30
המסלול המלא - ריליס/עכשווי

10:40-12:10
המסלול המלא – מחול עכשווי

12:50-14:20
המסלול המלא- בלט

14:30-16:00
המסלול המלא-קונטקט


16:30-15:00
קורס שנתי יום גמיש:
בלט/ גבריאל נויהאוז  

16:45-18:15
קורס שנתי יום גמיש 
רפרטואר/ענת ועדיה

19:00-21:00
קורס שנתי יום גמיש
מחול עכשווי/ רוני חדש

18:30-21:30
קורס סמסטרייאלי מחול עכשווי ממשיכים

שני

09:00-10:30
מסלול יצירה - מחול עכשווי/מעיין חורש

10:45-12:15
יצירה /ענת כ"ץ

13:00-15:00
יצירה / ענת כ"ץ


שלישי


רביעי


חמישי


שישי