הקשר עם הקהילה

הקבוצה מחזקת את הקשר עם הקהילה
11

  קאצארח חלכלחלרחכן'חאן'רןיררא'ריארןואטר/אוטקאר

 עןחשקרואןרואןר/א8 טרא רא7ט

ח שעלחקןםאוטאו

חדש בקבוצה סמטסר אביב

סמסטר אביב בקבוצה:
מחול מודרני מתחילים בימי שלישי
מחול עכשיווי וקונטקט בימי ראשון