טופס הרשמה לשנת הלימודים 2021-22
ולשנת הלימודים 2022-23

* השדות המסומנים בכוכבית אדומה הם שדות חובה.

  כללי:
  *שם הקורס:
  פרטים אישיים:
  *שם פרטי:
  *שם משפחה:
  *מין
  זכרנקבה
  *מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):
  *עיר מגורים:
  כתובת מגורים:
  *טלפון נייד:
  *כתובת אימייל:
  *שנת לידה:
  שם משתמש בפייסבוק:
  שם משתמש באינסטגרם:
  איך שמעת על הקבוצה?
  אישור קבלת מידע
  הנני מאשר/ת בזאת לקבל מהקבוצה עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם הקבוצה , ואני מסכים/מה לקבל אותן.
  מאשרלא מאשר
  התחייבות והסכמת התלמיד/ה
  תקנון ביה"ס : הנני מאשר ומקבל על עצמי את כללי בית הספר ועקרונותיו כפי שהם עולים מהתקנון וכפי שיותאמו מעת לעת על ידי הנהלת בית הספר. לתקנון בית הספר >>>

  צילומי סטילס ווידאו במהלך שיעורים והופעות במסגרת ביה"ס:
  הנני מאשר/ת כי הובא לידיעתי ואין לי התנגדות כי מעת לעת יצולמו חומרי וידיאו וסטילס בשיעורים או בהופעות. הצילומים ישמשו את ביה"ס לצורכי לימוד וכן לצורך פרסומים באתר ביה"ס ובמקומות נוספים. במידה ואתנגד לצילומים בשיעור ספציפי, באחריותי ליידע את הצלם והמורה שלא יכללו אותי בצילום.

  אישור על שעות אקדמאיות: מתן אישור על שעות אקדמיות בכפוף להשתתפות בלפחות 80% מהשעות בקורס. אישור על שעות בודדות או שיעורים פתוחים בכפוף לרישום נוכחות על ידי התלמיד והמורה.

  הצהרת בריאות:
  הנני כשיר מבחינה רפואית ולא חלות עלי מגבלות רפואיות כלשהן להשתתף במסלול הלימודים שבחרתי.
  במידה ואני סובל מבעיה בריאותית /מחלה איידע את בית הספר ואציג אישור רופא כתנאי להצטרפותי לקורס.

  כתובת בית הספר:
  בית הספר ממוקם ברחוב קהילת ניו יורק 17 תל אביב, ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך שבמידה וביה"ס יעבור לכתובת אחרת במהלך תקופת הלימודים אליה נרשמתי, אני נותן את הסכמתי לכך שהלימודים ימשיכו במתכונתם בכתובת אחרת שלא תעלה על מרחק של 20 ק"מ מהכתובת הנוכחית. במידה והמרחק יהיה גדול יותר וארצה לפרוש מלימודי אהיה זכאי לקבל את החזר כספי על החלק היחסי בניכוי חודש אחד.

  תנאי ביטול הרשמההפסקת לימודים:
  נוהל ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים- הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב בלבד למזכירות ביה"ס. סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים/ ביטול הרשמה בכתב, נחשב כסטודנט ומחויב בשכר לימוד מלא. להלן פירוט חיובים על ביטול הרשמה לפי קורסים:
  קורסים סמסטריאליים וחצי שנתיים
  • ביטול ההשתתפות עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 200₪.
  • ביטול ההשתתפות פחות משבוע לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
  • ביטול ההשתתפות עד שלושה שבועות לאחר פתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

  קורסים שנתיים:
  • ביטול ההשתתפות עד 15 יום לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 400 ₪.
  • ביטול ההשתתפות פחות מ-15 יום לפני פתיחת הקורס ועד למועד תחילת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
  • ביטול ההשתתפות במהלך חודש מפתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

  מעבר למצוין לעיל לא יינתנו החזרים כספיים משום סיבה שהיא. במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים בכתב.

  קורסים במסלול השנתי המלא/ הדו שנתי:
  • ביטול ההשתתפות עד 15 יום לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 800 ₪.
  • ביטול ההשתתפות פחות מ-15 יום לפני פתיחת הקורס ועד למועד תחילת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
  • ביטול ההשתתפות במהלך חודש מפתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

  מעבר למצוין לעיל לא יינתנו החזרים כספיים משום סיבה שהיא. במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים בכתב.

  סדנאות:
  • ביטול השתתפות עד שבוע לפני פתיחת הסדנא יחויב בדמי ביטול של 10% מעלות הסדנא
  • ביטול השתתפות פחות משבוע מפתיחת הסדנא יחויב בדמי ביטול של 20% מעלות הסדנא.
  • לא יינתנו החזרים כספיים לאחר פתיחת הסדנא.

  נספח קורונה:
  הרשמה ללימודים בתקופת הקורונה תעשה תחת הנחיות משרד הבריאות,
  במידה ונרשמת ללימודים ויש הפסקה בלימודים בשל הגבלות הקורונה, ביה"ס מתחייב להשלים את הלימודים במועד מאוחר יותר ובכפוף להנחיות.
  אם תהיה הנחייה לפצל כיתות בשל מספר תלמידים, ביה"ס ישמע להוראות וייקח את הזמן להתארגנות מחודשת.
  חשוב לציין כי לא יהיו החזרים כספיים בשל הקורונה, אלא רק השלמות לימודים.
  לפנים משורת הדין, תלמיד/ה שלא יוכלו להשלים את הקורס במועד החדש, יוכלו לקבל זיכוי כספי על היתרה ולהשתמש בוזיכוי במהלך שנה מיום הזיכוי לכל קורס שיפתח בקבוצה במהלך שנה זו.

  תנאי הביטול/ הפסקת הלימודים בבית הספר הובאו לידיעתי והנני מתחייב כי במקרה ואבטל ו/או אפסיק את לימודי במהלך השנה, לא יהיו לי דרישות נוספות מעבר לתנאים אלו.

  קראתי והבנתי ואני מסכים ומאשר את האמור לעיל.מאשר
  [print-me target="#wpcf7-f29167-p29168-o1"]