תקנון בית הספר הקבוצה

בית הספר הוקם במטרה להוות דלת כניסה אל עולם המחול ולשמש מרחב מקצועי עבור כל מי שרוצה לפתח את יכולותיו כרקדן וכיוצר, לחקור גוף ותנועה ולהפוך מחול לשפה ולבית.

תוכנית הלימודים מתמקדת בתחומי המחול העכשווי, האימפרוביזציה והקונטקט אימפרוביזציה. מגוון מסלולי הלימוד מותאמים לרמות שונות ומשלבים בין פיתוח מיומנויות פיזיות לבין חקירה ושכלול השפה התנועתית. המקום שואף להכיל את ייחודו ושפתו האישית של כל תלמיד, תוך שימת דגש על עבודה קבוצתית כאמצעי לחקירה, יצירה והתפתחות. תהליך הלמידה מעודד עבודה מתוך הנאה וגישה הרמונית לגוף, תוך התייחסות ליכולת האישית של כל אחד מהתלמידים, ובדגש על רמה מקצועית גבוהה ומאתגרת.

מערכת הלימודים
הלימודים מתקיימים לפי מערכת שעורים קבועה. הודעות בדבר שינויים במערכת יפורסמו על לוחות המודעות של בית הספר ו/או באמצעות הדוא"ל.
הנהלת בית הספר רשאית לערוך שינויים במערכת השיעורים והשעות בהתאם לשיקול דעתה ולאילוצים שיובאו בפניה.
הנהלת בית הספר רשאית לא לפתוח קורס או תכניות לימודים שפורסמו, אם לא נרשמו אליהם מינימום קבוע מראש של תלמידים. המינימום ייקבע בכל מקרה בנפרד על ידי הנהלת בית הספר. בכל מקרה של ביטול קורס על ידי בית הספר, יוחזר שכר הלימוד ששולם במלואו לנרשמים.

כללי ההתנהגות בבית הספר

 • הגעה לכל השיעורים בצורה רציפה הינה חשובה ביותר לשמירה על המרקם הקבוצתי וקצב הלימודים האחיד. יש לעדכן את רכז/ת הלימודים מראש על כל היעדרות משיעור או מיום לימודים.
 • לקראת השיעור יש להסיר תכשיטים, לאסוף את השיער וללבוש בגדים נוחים. ניתן לאחסן את הציוד האישי בחדר ההלבשה.
 • יש להקפיד שהטלפונים הסלולריים יהיו כבויים בזמן השיעור.
 • אין להכניס דברי מזון וכוסות שתייה לשטח הסטודיו.
 • יש להקפיד להגיע בזמן לכל השיעורים. לא תותר כניסת מאחרים לאחר תחילת השיעור.
 • אין לצאת מהסטודיו במהלך השיעור ללא ידיעת המורה ואישורו.
 • במידה ומורה מתעכב להגיע לשיעור, יש להישאר בסטודיו ולהתחיל בחימום באופן עצמאי.
 • יש להימנע מעישון בתוך המבנה כולו.
 • אין להזמין חברים או אורחים להשתתף או לצפות בשיעור ללא תיאום מראש עם הנהלת בית הספר.
 • יש לשמור על רכוש בית הספר ותקינותו במהלך השהות בבית הספר או בכל מבנה אחר שמתקיימת בו פעילות שהוגדרה כפעילות של בית הספר. תלמיד שגרם נזק לציוד, יישא בהוצאות התיקון או ישלם את עלות הציוד, אם יידרש לכך על ידי הנהלת בית הספר.
 • אין להשתמש באלימות פיזית או מילולית מכל סוג שהוא בין באי בית הספר.
 • בכל מקרה של אלימות פיזית או מילולית, צוות ביה"ס לא יעבור לסדר היום וינקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק או להשעות את לימודיו של תלמיד אשר לא ממלא אחר כללי בית הספר ובמיוחד אם הוא מחסיר/מאחר לשיעורים. בטרם הפסקת הלימודים על ידי בית הספר יקיים צוות ההנהלה שיחת הבהרה עם התלמיד בכדי לאפשר לו לשפר את התנהגותו.

בכל מקרה של הדחת תלמיד מהלימודים בשל סיבות משמעת - ההחזר הכספי יהיה בכפוף לתנאי ביטול ההרשמה.

מלגות לימודים
מלגות לימודים לתלמידי המסלול הדו-שנתי בלבד.ביה"ס יעניק מעת לעת מלגות לימוד לתלמידים מעוטי יכולת כלכלית , ע"פ קריטריונים שקבעה ועדת מלגות של ביה"ס.
כדי לבדוק התאמה להגשת בקשה למלגה , יש לפנות לרכזת הלימודים של המסלול הדו- שנתי.

זכויות והטבות לתלמידי בית הספר

 • הנחה לקונטקט ג'אם סשן בשבת
 • הנחה לקונטקט ג'אם סשן בימי חמישי
 • הנחות והטבות לחלק מהסדנאות והפעילויות השונות המתקיימות בבית הספר
 • הנחות למופעי מחול
 • תעודת סטודנט מטעם התאחדות הסטודנטים (לתלמידי המסלולים השנתיים)

 

תנאי תשלום והרשמה לבית הספר

 • תנאי התשלום לבית הספר יקבעו על ידי הנהלת בית הספר מדי שנה, לפני תחילת שנת הלימודים.
 • התשלום עבור מסלול הלימוד יתבצע מראש לפני מועד תחילת הלימודים. מועד ההרשמה לקורס נקבע ע"פ מועד חיוב האשראי או הפירעון של הצ'ק הראשון.
 • תלמיד שאינו עומד בתנאי התשלום עליהם התחייב לבית הספר, ולא הסדיר את תשלומיו תוך 10 ימים עם קבלת התראה, תהיה הנהלת בית הספר רשאית להשעות את לימודיו. כמו כן, תהיה ההנהלה רשאית לחייבו לשלם עבור שנת הלימודים כפי שהתחייב לעשות, גם אם בחר מיוזמתו להפסיק את לימודיו.
 • בית הספר רשאי לדרוש תשלום נוסף מהתלמידים על פעילות נוספת, שאינה חובה ואינה כלולה במערכת הקבועה שהוצגה עם פתיחת השנה. בית הספר ישאף להציע פעילות נוספת שכזו ללא תוספת תשלום.
 • הקבלה לחלק ממסלולי הלימוד של בית הספר, מותנת ברקע וניסיון קודם בתחום המחול ו/או במעבר ראיון אישי עם המנהל האמנותי של בית הספר/ רכזי המסלולים השונים.

ביטוח

כל התלמידים בבית הספר מבוטחים במסגרת ביטוח צד ג' של בית הספר.  
הנהלת בית הספר רשאית לבקש מהתלמידים להציג אישור כשירות חתום על ידי רופא, המעיד כי מצבם הבריאותי תקין ויציב, כתנאי לקבלתם. תלמידים הסובלים מנכות ו/או בעיה רפואית אחרת כלשהי, הנהלת בית הספר רשאית לחייבם לרכוש פוליסת תאונות אישיות, ולבקשם לחתום על מסמך וויתור על תביעה עתידית, כתנאי לקבלתם.