מערכת שעות לשנת הלימודים 2016 - .2017

ראשון

9:00-10:30
המסלול המלא - ריליס

10:40-12:10
המסלול המלא – מחול עכשווי

ראשון

ראשון

שני

שני

שני

שני

שני

שלישי

שלישי

שלישי

שלישי

שלישי

רביעי

רביעי

רביעי

רביעי

רביעי

חמישי

חמישי

חמישי

חמישי

חמישי

שישי

שישי

שישי

שישי

שישי

9:00-10:30
המסלול המלא - ריליס

10:40-12:10
המסלול המלא – מחול עכשווי

ראשון

ראשון

שני

שני

שני

שני

שלישי

שלישי

שלישי

שלישי

רביעי

רביעי

רביעי

רביעי

חמישי

חמישי

חמישי

חמישי

שישי

שישי

שישי

שישי