טופס הרשמה לשנת הלימודים 2019-20

* השדות המסומנים בכוכבית אדומה הם שדות חובה.

כללי:
*שם הקורס:
פרטים אישיים:
*שם פרטי:
*שם משפחה:
*מין
זכרנקבה
*מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):
*עיר מגורים:
כתובת מגורים:
*טלפון נייד:
*כתובת אימייל:
*שנת לידה:
שם משתמש בפייסבוק:
שם משתמש באינסטגרם:
איך שמעת על הקבוצה?
אישור קבלת מידע
הנני מאשר/ת בזאת לקבל מהקבוצה עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם הקבוצה , ואני מסכים/מה לקבל אותן.
מאשרלא מאשר
התחייבות והסכמת התלמיד/ה
תקנון ביה"ס : הנני מאשר ומקבל על עצמי את כללי בית הספר ועקרונותיו כפי שהם עולים מהתקנון וכפי שיותאמו מעת לעת על ידי הנהלת בית הספר. לתקנון בית הספר >>>

אישור על שעות אקדמאיות: מתן אישור על שעות אקדמיות בכפוף להשתתפות בלפחות 80% מהשעות בקורס. אישור על שעות בודדות או שיעורים פתוחים בכפוף לרישום נוכחות על ידי התלמיד והמורה.

הצהרת בריאות:
הנני כשיר מבחינה רפואית ולא חלות עלי מגבלות רפואיות כלשהן להשתתף במסלול הלימודים שבחרתי.
במידה ואני סובל מבעיה בריאותית /מחלה איידע את בית הספר ואציג אישור רופא כתנאי להצטרפותי לקורס.

תנאי ביטול הרשמההפסקת לימודים:
נוהל ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים- הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב בלבד למזכירות ביה"ס. סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים/ ביטול הרשמה בכתב, נחשב כסטודנט ומחויב בשכר לימוד מלא. להלן פירוט חיובים על ביטול הרשמה לפי קורסים:
קורסים סמסטריאליים וחצי שנתיים
• ביטול ההשתתפות עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 200₪.
• ביטול ההשתתפות פחות משבוע לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
• ביטול ההשתתפות עד שלושה שבועות לאחר פתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

קורסים שנתיים:
• ביטול ההשתתפות עד 15 יום לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 400 ₪.
• ביטול ההשתתפות פחות מ-15 יום לפני פתיחת הקורס ועד למועד תחילת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
• ביטול ההשתתפות במהלך חודש מפתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

מעבר למצוין לעיל לא יינתנו החזרים כספיים משום סיבה שהיא. במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים בכתב.

קורסים במסלול השנתי המלא/ הדו שנתי:
• ביטול ההשתתפות עד 15 יום לפני מועד פתיחת הקורס יחויב בדמי ביטול בסך 800 ₪.
• ביטול ההשתתפות פחות מ-15 יום לפני פתיחת הקורס ועד למועד תחילת הקורס יחויב ב- 10% משכ"ל.
• ביטול ההשתתפות במהלך חודש מפתיחת הקורס, יחויב ב- 25% משכ"ל. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.

מעבר למצוין לעיל לא יינתנו החזרים כספיים משום סיבה שהיא. במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים בכתב.

סדנאות:
• ביטול השתתפות עד שבוע לפני פיתחת הסדנא יחויב בדמי ביטול של 10% מעלות הסדנא
• ביטול השתתפות פחות משבוע מפתית הסדנא יחויב בדמי ביטול של 20% מעלות הסדנא.
• לא יינתנו החזרים כספיים לאחר פתיחת הסדנא.

תנאי הביטול/ הפסקת הלימודים בבית הספר הובאו לידיעתי והנני מתחייב כי במקרה ואבטל ו/או אפסיק את לימודי במהלך השנה, לא יהיו לי דרישות נוספות מעבר לתנאים אלו.

קראתי והבנתי ואני מסכים ומאשר את האמור לעיל.מאשר
[print-me target="#wpcf7-f29167-p29168-o1"]